Allah aanroepen

De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) zei:

Als jullie Allah aanroepen, doe dat dan met de handpalmen naar boven gericht en niet met de rug van jullie handen.

(Abu Dawud)