Beloning voor het weggeven van voedsel

Overgeleverd door cAisha (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

 

“Als een vrouw als liefdadigheid wat voedsel weggeeft zonder het te verspillen, zal ze de beloning krijgen voor wat ze weggegeven heeft. En haar man zal beloond worden vanwege zijn verdiensten en de verkoper zal ook met het gelijke beloond worden. En de beloning van de één zal de beloning van de anderen niet verminderen.”

 

 Deze hadith is vermeld in Sahih Boekhari