Belang van het aanbidden van Allah

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

 

“Een ongelovige zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en (aan hem) zal gevraagd worden: “Als je de hele aarde vol goud bezat, zou je het gebruiken om jezelf ermee te bevrijden?” Hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal er gezegd worden tegen hem: “Je werd om iets eenvoudigers gevraagd (het enkel aanbidden van Allah).”

 

Boekharie en Muslim