001. Het Begin (Al-Fatihah)

1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 

 

2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. 

3. De Barmhartige, de Genadevolle. 

4. Meester van de Dag des Oordeels. 

5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. 

6. Leid ons op het rechte pad, 

7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.