093. De Glorieuze Ochtend (A-Dhohaa)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de glorie van de dag. 

2. En bij de nacht als het donker is. 

3. Uw Heer heeft u niet verlaten, noch is Hij mishaagd over u. 

4. Voorwaar, het komende uur zal beter zijn voor u dan het vorige. 

5. En voorwaar uw Heer zal u geven, en gij zult tevreden zijn. 

6. Vond Hij u niet als wees, en beschermde u? 

7. En vond Hij u niet zoekende en leidde Hij u? 

8. En vond Hij u niet in armoede en verrijkte u? 

9. Daarom verdruk de wees niet, 

10. En snauw de bedelaar niet af. 

11. Maar maak de gunst van uw Heer bekend