102. Opstapelen (A-Takaathoer)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam, 

2. Totdat gij in uw graven nederdaalt. 

3. Neen - gij zult weldra te weten komen, 

4. Nogmaals neen! Gij zult weldra te weten komen. 

5. Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis bezit - 

6. Zult gij zeker de hel zien. 

7. Ja, dan zult gij haar met zekerheid van blik zien. 

8. Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de gaven.