108. Overvloed (Al-Kauthar)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven. 

2. Bid daarom tot uw Heer en offer. 

3. Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.