112. Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas)

1. Zeg: "Allah is de Enige. 

2. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig. 

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. 

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."