57. Smeekbede bij het bezoeken van een graf

Uitspraak:

"Assalaamoe 'alaykoem ahla ddieyaarie miena l-moe-emieniena wal-moesliemien, wa ienna ien shaa-allahoe biekoem laah-ieqoon ( wa yarh'amoe llaahoe lmoestaqdiemieena miennaa wal moesta-ekhierien ) asaloe llaaha lenaa lakoemoe l'aafieyah."

 

Betekenis:

Vrede zij net jullie, bewoners van deze verblijfplaats, uit de gelovigen en de moslims. Met Allah's wil zullen wij jullie opvolgen. ( moge Allah genade hebben met de eersten van ons en de laatsten.) Ik vraag Allah om ons en jullie welzijn te schenken.