58. Smeekbede om alles te krijgen wat je wenst

Degene die dit 7 keer in de ochtend en in de avond reciteert, Allah zal hem geven wat hij ook maar wenst in deze wereld en het Hiernamaals.

H'asbieya llaahoe laa ielaaha iellaa Hoewa 
'alayhie tawakkaltoe wa hoewa rabboe l'arshie l'adhziem.

Allah is voldoende voor mij; er is geen God buiten Hem. In Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld; Hij, de Rabb van de machtige 'Arsh (de troon)

(Overgeleverd door Ibn as-Soennie en Aboe Daawoed.)
De keten van overleveraars is Authentiek gekwalificeerd door Shoe'ayb en 'Abdoel-Qaader al-Arnaa-oet.