59. Smeekbede om het Paradijs in te komen

Eenieder die dit in de avond in overtuiging reciteert en in diezelfde nacht sterft, zal het Paradijs betreden, en eenieder die het in de ochtend in overtuiging reciteert en op die dag sterft, zal het Paradijs betreden! (Al Bukhari)

Allaahoemma Anta Rabbie laa ielaaha iela Ant,
khalaqtanie wa ana 'abdoeka,
wa ana 'ala 'adhieka wa wa'dieka mastata't ,
a'oedzoe bieka mien sharrie maa sana'toe aboe-oe laka bienie'matieka 'alayya,
wa aboe-oe biedzanbie faghfierlie fa-iennahoe laa yaghfiroe ddzoenoeba iellaa Ant

O Allah, U bent mijn Rabb, er is geen God dan U. U heeft mij geschapen en ik ben Uw dienaar. Ik houd mij aan Uw verbond, en mijn belofte zover ik in staat ben. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade dat ik gemaakt heb. Ik erken Uw gunsten die U mij gegeven hebt, en ik erken mijn zonden. Vergeef mij, daar er niemand is die zonden vergeeft behalve U.