04.Smeekbede bij nieuwe kleding van anderen

Wanneer Allah ons voorzien heeft van nieuwe kleding, zouden we ons dankbaar moeten opstellen tegenover Degene Die ons hiervan voorzien heeft.
Het behoorde ook tot de gewoonten van de Profeet (vrede zij met hem) om een smeekbede te verrichten wanneer hij iemand zag met nieuwe kleding.

Smeekbede in het Arabisch

تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى

Betekenis van de smeekbede

Moge Allah de Verhevene het vervangen wanneer het versleten is.

Uitspraak van de smeekbede

Toeblie wa yoeglifoe Allahoe ta3alaa. 

Deze smeekbede staat vermeld in Aboe Dawoed