10.Smeekbede bij het betreden van moskee

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De meest geliefde plaats van Allah zijn de moskeeën. En de meest gehate plaatsen zijn de marktplaatsen.”
En zo is het: de moskee is een eervolle plaats om je tijd door te brengen en het is dus goed om de moskee vaak te bezoeken. De Profeet (vrede zij met hem) deed dit ook en hij stapte de moskee dan altijd binnen door eerst met zijn rechtervoet naar binnen te stappen. Hierbij sprak hij de volgende woorden uit:

Dua in het Arabisch

أَعُوذُ بٍاللهِ الْعَظِيم وَ بٍوَجْهِهِ الْكَرِيم وَ سُلطَانِهِ الْقَدِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم. بسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسًُولِ الله. اللَّهُمَّّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك 

Betekenis van de dua

Ik zoek mijn toevlucht tegen de vervloekte shaytaan bij Allah de Almachtige, bij Zijn Edele Gezicht en bij Zijn onophoudelijke Heerschappij. In de Naam van Allah en zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allah. O Allah, open voor mij de deuren van Uw genade.

Uitspraak van de dua

A3oedhoe billahie al-3adhziemi wa bi wadjhihie l-kariem wa soelthaanihi l-qadiem, mina s-shaytaanie r-radjiem. Bismillahie, wa s-salaatoe, wa s-salaamoe 3ala rasoelillaah. Allaahoemma aftah’lie abwaaba rah’matik.

 

Deze smeekbede is overgeleverd door Aboe Dawoed en Moeslim en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

De  overlevering van Abu Hurayrah staat vermeld sahih Moeslim.