17.Smeekbede tussen de 2 Sadjda's

Aisha heeft overgeleverd dat wanneer de Profeet (vrede zij met hem) omhoog kwam uit de eerste neerknieling (Soedjoed), dat hij dan rechtop ging zitten en vervolgens weer de Soedjoed verrichtte. Tijdens de zithouding sprak hij de volgende smeekbede uit:

Smeekbede in het Arabisch

رَبِّ اغْفِـرْ لي

Betekenis van de smeekbede

O Heer vergeef mij.  

Uitspraak van de smeekbede

Rabbi ghfir lie. 

 

Deze smeekbede staat vermeld in Aboe Dawoed en Ibn Maajah.

De hadith die in de inleiding staat, staat vermeld in Moeslim.

Het zitten tussen twee neerknielingen (Sadjda’s) in behoort tot de zuilen van het gebed. Dit betekent dat deze houding aangenomen dient te worden tijdens het gebed, want anders is het gebed ongeldig. Verder is het een verplichting om deze smeekbede één keer uit te spreken. 2 of 3 keer is beter.
Het is ook toegestaan om een andere authentieke smeekbede voor deze positie te gebruiken.