Kinderen op de hoogte brengen over Sjiieten

Vraag:

Ik heb een neefje van 8 jaar die mij op een dag had verrast met een vraag. Zijn vraag was: “Wie zijn de Sjiieten?” Ik wist op dat moment niet wat ik tegen hem moest zeggen, behalve dat hij het zou weten als hij groot zou worden. Hij was echter niet tevreden met het antwoord. Mijn andere neefje van 10 jaar zei op dat moment: “Ik ben Soenniet.” Waarop mijn neefje van 8 antwoordde: “En ik ben Sjiiet.” Wat is het antwoord dat conform is aan de Soennah en waarmee hij tevreden zal zijn?

Antwoord:

Als een kind vraagt over de Sjiieten, dan dient men te antwoorden met: “Sjiieten zijn mensen die niet goed bezig zijn. Zij plegen zondes en maken zich schuldig aan overtredingen. Ook schelden zij de metgezellen en de vrouwen van onze Boodschapper (vrede zij met hem) uit, terwijl zij de beste mensen zijn na de Profeten. Om deze redenen houden wij niet van hen!”

Stel dat hij ze op de televisie ziet terwijl zij zich afvegen bij de graven en cAshoeraa’ vieren, dan dient tegen hem gezegd te worden: “Wat zij doen is niet toegestaan. Wij aanbidden alleen Allah en knielen niet voor een graf of een ander wezen. Wij slaan onszelf en onze kinderen niet.” Zo begrijpt het kind dat het gaat om mensen die (religieus gezien) niet deugdzaam zijn. Tevens zal hij zelf inzien dat ze fout en afgedwaald zijn. Aan de hand van de belangstelling en inzicht van het kind kan men bepalen welke informatie hij kan verschaffen.

Ter onderricht kun je tegen het kind zeggen: “Wij zijn Soennieten, oftewel wij volgen de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem), wij innoveren niet in ons geloof en doen niet wat zij doen.”

Als het mogelijk is dat het kind de fouten van de Sjiieten te zien kan krijgen, is dat goed. Hij kan hierdoor de fouten beter plaatsen. U kunt het kind ook betrouwbare websites laten raadplegen die informatie verschaffen over de Sjiieten en hun dwalingen.

En Allah weet het beste.

IslamQA