Toenadering tussen de Raafidhah en Ahl us-Soennah

Vraag:

 

Is een toenadering tussen de Raafidhah (een extreme Sji’itische splintergroepering) en Ahl us-Soennah denkbaar, als we hierbij ook acht slaan op de geschiedenis van de Raafidhah?

 

Antwoord:

 

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

 

Een toenadering tussen Ahl us-Soennah en de Raafidhah is absoluut onmogelijk. De geloofsovertuigingen van beide groepen botsen namelijk te hevig met elkaar. De geloofsleer van Ahl us-Soennah schrijft voor dat alleen Allah wordt aanbeden met een zuivere intentie en niemand dan Hij; geen vooraanstaande engel noch een Profeet.

 

Tot de geloofsovertuiging van Ahl us-Soennah behoort ook dat slechts Allah op de hoogte is van het Ongeziene, het liefhebben van de metgezellen, het geloven dat zij na de profeten de beste onder de schepselen zijn en dat de besten onder hen Aboe Bakr vervolgens cOmar, cOethmaan en cAli zijn (moge Allah met hun allen tevreden zijn).

 

De geloofsovertuiging van de Raafidhah staat haaks op de bovengenoemde zaken. Om deze reden is toenadering tussen beide groepen dan ook niet mogelijk, zoals een toenadering tussen het Joden- en Christendom ook ondenkbaar zou zijn.

 

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

 

Sheich cAbd ul-cAziez ibnoe Baaz

Madjmoeul-Fataawaa Ibni Baaz