Het verschil tussen Ahl us-Soennah en Shie'ah

Vraag:

Wat is het verschil tussen Ahl us-Soennah en Shie'ah?

 

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het verschil tussen Ahl us-Soennah en Shiecah zit hem niet in één kwestie maar in vele. Eén van de grootste verschillen is wel dat Ahl us-Soennah genadevol spreken over de metgezellen en zeggen (interpretatie van de betekenis):

“Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en plaats in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent Zachtmoedig, Meest Barmhartige.”

(Soerat al-Hasjr: 10)

Daartegenover, laten de Shiecah zich ongepast uit over de metgezellen en zij beschouwen hen als verdorven personen en afvalligen. Wat zij echter niet schijnen te begrijpen is dat het smadelijk bejegenen van de metgezellen tevens een belediging is aan het adres van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), het Islamitische geloof en Allah persoonlijk.

Wat betreft het beledigen van de Profeet (vrede zij met hem); dit vanwege het feit dat een belediging aan het adres van de metgezellen een directe belediging is aan het adres van de Profeet (vrede zij met hem). Dit omdat een mens wordt beoordeeld naar zijn vrienden. Als het is dat zij werkelijk zo verdorven zijn, dan kan men er vanuit gaan dat de Profeet (vrede zij met hem) ook zo was. Allah behoede.

Wat betreft het beledigen van het geloof; dit vanwege het feit dat dit geloof door de metgezellen aan ons is overgedragen. Als zij dan werkelijk zo zijn zoals de Shiecah doen geloven, hoe kunnen wij dit geloof dan nog betrouwbaar achten, hierop bouwen en als leidraad naar Allah beschouwen.

Wat betreft het beledigen van Allah; dit vanwege het feit dat het onmogelijk is dat de Allerwijze dit soort mensen voor zijn allerbeste Profeet (vrede zij met hem) heeft uitgekozen om hem te vergezellen.

De Shiecah menen dat zij de aanhangers zijn van Ahl ul-Bayt (de familie van de Profeet vrede zij met hem). Dit terwijl de familie van de Profeet (vrede zij met hem), met cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) voorop, het gedachtegoed van de Shiecah ten stelligste verwerpen. Hoe kan iemand dan een aanhanger zijn van een persoon die zich van hem distantieert.

Degenen die zich met recht de aanhangers van Ahl ul-Bayt kunnen noemen, zijn in werkelijkheid Ahl us-Soennah. Dit omdat zij hen hun volledige rechten toekennen. Het recht van het geloof en het recht van verwantschap aan de Profeet (vrede zij met hem). Zij gaan echter niet tot het extreme door hen goddelijkheid toe te kennen, of door te beweren dat zij meer recht hadden op de Profeetschap dan Mohammed (vrede zij met hem) en dergelijke zaken waaraan een aantal van de Shiecah zich schuldig maakt.

Tenslotte is het aan ons om de overtuiging van Ahl us-Soennati wal Djamaacah met betrekking tot de familie van de Profeet (vrede zij met hem) en de metgezellen te verduidelijken, zodat de valsheid van de Shiecah boven water komt.

En Allah weet het beter.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

As-Sahwah al-Islamiyah, blz. 278