Wat is de eindbestemming van een kind dat komt te overlijden?

Vraag:

Wat is de eindbestemming van een kind dat komt te overlijden?

Antwoord:

In dit wereldse leven komt hem hetzelfde oordeel toe als dat van zijn familie. Als het kind zich onder de moslims bevindt, wordt hij gewassen en verricht men het dodengebed voor hem. Tevens komt hem hetzelfde oordeel in het Hiernamaals toe als zijn familie (namelijk dat hij tot de moslims wordt berekend). Bevindt hij zich echter onder de veelgodenaanbidders, dan komt hem in het wereldse leven hetzelfde oordeel toe als hen. Hij wordt dan niet gewassen en ook wordt het dodengebed niet verricht voor hem, want hij behoort tot hen. Dit op basis van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) toen hij werd gevraagd over de kinderen van de veelgodenaanbiders die gedood werden: “Zij behoren tot hen.”                                                                           (al-Boechaari)

Maar wat betref hun gesteldheid in het Hiernamaals dit laten wij aan Allah over. Dit aan de hand van de uitspraak die de Profeet (vrede zij met hem) deed toen hij werd gevraagd over de kinderen van de veelgodenaanbidders: “Allah weet het beste over wat zij zouden doen.”

En aan Allah behoort het schenken van succes.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Permanente commissie voor het geven van Fatawaa
Fatawaa al-cOelamaa al-Balad il-Haraam blz. 114