Kan ik Allah in een droom zien?

Vraag:

Is het mogelijk om Allah in een droom te zien?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het zien van Allah, de Verhevene, is in deze wereld absoluut onmogelijk. Het bewijs hiervoor is het feit dat Moesa, die één van de grootste en één van de vijf meest vooraanstaande Profeten was, zei (interpretatie van de betekenis):

“O mijn Heer, toon mij U, zodat ik naar U kan kijken.” Allah zei: “Jij zult Mij niet zien, maar kijk naar de berg. Als deze op zijn plaats blijft, dan zal je Mij zien.” Toen zijn Heer zich aan de berg toonde, verpulverde Hij deze, waarna Moesa bewusteloos neerviel. Toen hij bijkwam, zei hij: “Verheven bent U, ik wend mij berouwvol tot U en ik ben de eerste der gelovigen.”

(Soerat al-Acraaf: 143)

Hij toonde zich dus berouwvol tot Allah, vanwege het stellen van deze vraag. Hij vroeg namelijk om iets wat niet mogelijk was. En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Roep jullie Heer aan in nederigheid en (met) zachtheid. Voorwaar, Hij houdt niet van de overtreders.”

(Soerat al-Acraaf: 55)

Het zien van Allah in deze wereld, wanneer iemand wakker is, is iets onmogelijks. Zelfs de Profeet (vrede zij met hem) zag zijn Heer niet tijdens de nacht van al-Micraadj (de hemelreis). De Profeet werd gevraagd: “Heb je jouw Heer gezien?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Ik zag Licht.” En volgens een ander overlevering: “Licht - Hoe zou ik Hem kunnen zien?” Daarmee wilde hij zeggen dat er tussen Allah en hem een grote Sluier was van Licht.

In een Sahieh overlevering is verhaald dat Allah gehuld is in Licht. Dat wordt weergeven in de overlevering waarin de Profeet zei: “Zijn Sluier is Licht en als Hij deze zou verwijderen, zou de Glorie van Zijn Aangezicht alles van Zijn schepping doen verbranden, zo ver als Zijn Blik reikt.”Omdat Zijn Zicht alles bereikt, zou alles verbranden door Zijn immense Licht. Op basis hiervan kunnen we zeggen dat het onmogelijk is om Allah in deze wereld te kunnen aanschouwen terwijl je wakker bent.

Wat betreft dromen, de Profeet (vrede zij met hem) zag zijn Heer in een droom. Maar is het mogelijk voor iemand anders om Hem te zien? Er is verhaald dat Imam Ahmed zijn Heer heeft gezien, en daarnaast hebben ook andere geleerden te kennen gegeven dat dit mogelijk is. En Allah weet het het beste. Maar ik ben bang om de deur te openen voor de Soefie geleerden en anderen die zullen zeggen: “Ik zag mijn Heer vannacht en we hebben met elkaar gesproken.” En vervolgens komen zij met mythes en leugens waar geen basis voor is. Ik denk dat het beter is om deze deur van begin af aan gesloten te houden.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 3, blz. 418)