Salafiyyah is Ahl us-Soennah

Vraag:

Wat is uw mening over degenen die onderscheid maken tussen Salafies en Ahl us-Soennah? Zij beweren dat de Salafies een specifiekere groep zijn dan Ahl us-Soennah en dat hun principes gebaseerd zijn op de meningen van de Sheikhs van hun groep.

Antwoord:

Dit is niet juist omdat Ahl us-Soennah degenen zijn die de metgezellen en het pad van de Salaf (de vrome voorgangers) volgen. Dit zijn niet twee verschillende groeperingen en de Salafies zijn niet een specifiekere groep!

Volgens de welbekende terminologie zijn de Salaf de metgezellen en degenen die hun pad volgen. Ahl us-Soennah zijn ook degenen die de Soennah volgen van de Boodschapper (vrede zij met hem). Zij zijn degenen over wie de Hadieth van de geredde groep werd overgeleverd: “Wie hetzelfde pad volgt als mij en mijn metgezellen.”

Geschillen en conflicten op grond van namen alleen is niet toegestaan. Allah heeft de gelovigen bevolen om zich te verenigen en Hij heeft verdeeldheid verboden en hiervoor gewaarschuwd.

De waarheid achterhalen moet het doel zijn van een persoon. Wanneer hij spreekt zou hij rechtvaardig en eerlijk moeten zijn. Hij mag iemand niet op zo’n manier haten dat hij daardoor de waarheid, die een persoon spreekt, verwerpt. Zo mag hij ook nietiemands fouten zoeken. Hij zou geen dingen moeten bedenken die dubbelzinnig of te ver gezocht zijn voor het desbetreffende doel. Dit is niet de manier van Ahl us-Soennah. Een moslim moet voor zijn broeder wensen wat hij ook voor zichzelf wenst. Hij zou oprecht moeten zijn en liefde en oprechtheid in zijn hart moeten dragen voor hem.

Sheikh cAbdoellaah al-Ghoenaymaan