Bereikt iedereen die Allah aanbidt het Paradijs?

Vraag:

 

Sommige mensen beweren dat de Islam en het geloof niet uitsluitend beperkt zijn tot de Boodschap van onze Profeet Mohammed. Het Paradijs zou bereikt kunnen worden door iedereen die Allah aanbidt. Het maakt volgens hen niet uit hoe dit gebeurt en of dit nu was voor of na de komst van Mohammed (vrede zij met hem). Wat is hierop uw commentaar?

 

Antwoord:

 

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

 

Voordat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) gezonden was, behoorde iedereen die geloofde in de voorgaande boodschappers tot de mensen van het Paradijs. Iedereen die - op het moment van zijn sterven - geloofde in Moesa, cIesaa, Hoed, Saalih en alle andere Boodschappers is één van de mensen van het Paradijs.

 

Na de komst van Mohammed behoren echter uitsluitend degenen die Mohammed volgen tot de mensen van het Paradijs. Na de komst van Mohammed is er geen redding voor de mensen, behalve door het volgen van Mohammed.

 

De Profeet heeft gezegd: “Mijn hele gemeenschap zal het Paradijs binnentreden, behalve degenen die weigeren.” Hem werd toen gevraagd: “Boodschapper van Allah! Wie zijn het die weigeren?”Hij zei: “Degenen die mij gehoorzaam zijn zullen het Paradijs binnentreden. Degenen die weigeren zijn echter degenen die ongehoorzaam zijn.” Dus uitsluitend de volgelingen van de Profeet zijn degenen die het Paradijs zullen binnentreden.

 

Ook heeft de Profeet gezegd: “Bij degene in wiens Hand mijn ziel is. Als iemand van deze natie - jood of christen - van mij hoort en hij komt te overlijden zonder te geloven in datgene waarmee ik ben gezonden, dan zal hij één van de mensen van het Vuur zijn.”

 

Wat betreft degenen die niet over de Profeet, de Boodschapper of de Koran hebben gehoord. Voor hen geldt hetzelfde oordeel als degenen die leefden in een periode tussen profeten. Het oordeel over hen ligt bij Allah op de Dag des Oordeels. Allah zal hen testen en degenen die hiervoor slagen zullen het Paradijs binnentreden. Degenen die niet zullen slagen zullen de Hel binnentreden.

 

Wat betreft degenen die van de Boodschap van de Profeet en de Koran horen en niet geloven, zij zullen tot de mensen van het Vuur behoren. Degene die de ongelovigen niet als ongelovigen beschouwt, is als één van hen. Het is essentieel om degenen als ongelovigen te beschouwen die niet in Allah geloven. Dit is bewezen in een authentieke overlevering waarin de Profeet heeft gezegd: “Het bezit en het bloed van degene die gelooft in de Eenheid van Allah en niet gelooft in datgene dat aanbeden wordt naast Hem, zijn onschendbaar en zijn beloning zal bij Allah zijn.”

 

Zoals Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

 

“En hij die de Taaghoet verwerpt en in Allah gelooft heeft zeker het houvast gegrepen, dat het stevigst is en dat niet kan breken. Allah is Alhorend en Alwetend.”

(Soerat al-Baqarah: 256)

 

Het is essentieel om te geloven in Allah en Zijn Eenheid. Men moet ook oprecht zijn tegenover Hem en geloven dat de gelovigen het ware Pad volgen. Daarnaast is het noodzakelijk om degenen die van de Islamitische wetgeving hebben gehoord en dit niet geloofden als ongelovigen te beschouwen. Dit zijn bijvoorbeeld de joden, de christenen, de magiërs, de communisten en anderen die vandaag de dag bestaan of eerder bestonden. Wie van de Boodschap van Allah hoort en niet gelooft, behoort tot de mensen van het Vuur. We vragen Allah om ons te beschermen en ons tot de deugdzamen te doen behoren.

Sheikh Bin Baaz

(Madjmoec ul-Fataawaa Ibn Baaz, boekdeel 28, blz. 44)