Het slechte met het hart afwijzen

Vraag:

 

Hoe gaat het verwerpen van het slechte middels het hart in zijn werking?

 

Antwoord:

 

Alle lof zij Allah.

 

Het slechte verwerpen houdt in dat men het slechte dient te verafschuwen en mensen die zich daaraan schuldig maken te mijden. Het omgaan met dit soort mensen zonder hun slechte gedrag af te keuren, heeft veel weg van het gedrag van een groep onder de kinderen van Israël. Dit gedrag van hen was aanleiding voor Vervloeking door Allah. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

 

“Vervloekt waren degenen die ongelovig waren van de Kinderen van Israël door de uitspraken van Dawoed en cIesaa, de zoon van Maryam. Dit was omdat zij (de Kinderen van Israël) ongehoorzaam waren en (de wet) overtraden. Zij verboden elkaar het verwerpelijke niet. Slecht was het wat zij deden!”

(Soerat al-Maa’idah: 78-79)

 

 Sheich cAbd ul-cAziez ibnoe cAbdillaah ibnoe Baaz

Majmoec Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah (5/74-75)