Is het toegestaan om iemand te verketteren?

Vraag:

 

Is het toegestaan om iemand te verketteren?

 

Antwoord:

 

Iemand mag pas verketterd worden als het bewijs hiervan aan deze persoon zelf is voorgelegd. Alleen dan is voldaan aan de voorwaarden en zijn de bezwaren tegen verkettering opgeheven. Alleen dan is namelijk het bewijs tegen hem geleverd.

 

Als iemand een uitspraak doet of een daad verricht die wijst op ongeloof, dan moet hem het bewijs hiervan voorgelegd worden. Dit is hetgeen de geleerden van Ahl us-Soennah hebben vastgesteld, waaronder Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyyah en nog vele anderen. Iemand mag pas verketterd worden als het bewijs hiervan aan hem zelf is voorgelegd. Het kan namelijk zo zijn dat deze persoon het zelf niet realiseert. Het kan ook zo zijn dat hij onwetend is en dat, wanneer jij hem onderwijst, hij terugkeert tot de waarheid. Tevens kan het zo zijn dat deze persoon in Shoebhah (twijfel) verkeert. Wordt deze twijfel vervolgens voor hem verduidelijkt en verhelderd en neemt hij afstand hiervan, dan is er niks aan de hand.

 

Als de persoon hardnekkig vast blijft houden aan zijn eerdere overtuiging en weigert zich hiervan te ontdoen - ook nadat het bewijs hiervan aan hem is getoond - dan mag hij verketterd worden.

 

Sheich cAbd ul-cAziez ar-Raadjihie