Mag je ook in iets anders geloven?

Vraag:

 

Er zijn mensen die zeggen dat het geloof zich niet slechts beperkt tot de Boodschap van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), maar dat het Paradijs eenieder toekomt die Allah aanbidt, ongeacht de manier waarop. Wat is hierop uw commentaar?

 

Antwoord:

 

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

 

Betreft het de tijd vóór de komst van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), dan behoort eenieder die geloofde in de voorgaande Boodschappers tot de mensen van het Paradijs. Eenieder die geloofde in Moesa, cIesaa, Hoed, Saalih en alle andere boodschappers is één van de mensen van het Paradijs. Dit indien diegene is komen te overlijden in een staat van geloof.

 

Echter, na de missie van Mohammed (vrede zij met hem) behoort niemand tot de mensen van het Paradijs, behalve degenen die Mohammed (vrede zij met hem) volgen. Na de zending van Mohammed (vrede zij met hem) is er geen redding voor de mensen van de aarde, behalve door het volgen van Mohammed (vrede zij met hem). De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Mijn hele gemeenschap zal het Paradijs binnentreden, behalve degenen die weigeren.” Hem (vrede zij met hem) werd gevraagd: “O Boodschapper van Allah, wie zal weigeren?” Hij (vrede zij met hem) zei:“Degenen die mij gehoorzamen zullen het Paradijs binnentreden en degenen die mij ongehoorzaam zijn (zijn degenen die) weigeren.” De volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem) zijn dus degenen die het Paradijs zullen binnentreden.

 

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, er is niemand van deze gemeenschap, jood of christen, die van mij hoort zonder te geloven in hetgeen waarmee ik ben gezonden, of hij zal één van de mensen van het Vuur zijn.”

 

Wat betreft degenen die niets van de Profeet (vrede zij met hem) of de Koran hebben vernomen, het oordeel over hen ligt bij Allah op de Dag des Oordeels. Zij zullen getoetst worden door Allah. Degenen die hiervoor slagen, zullen het Paradijs binnentreden. Degenen die niet slagen, zullen de Hel binnentreden. We vragen Allah om ons te beschermen en ons deugdzaam te maken.

 

Wat betreft degenen die van de Boodschap van de Profeet (vrede zij met hem) en de Koran hebben gehoord en hier niet in geloven, zij zullen tot de mensen van het Vuur behoren. Degene die de ongelovigen niet als zodanig beschouwt, is als één van hen. Het is essentieel om diegenen als ongelovigen te beschouwen die niet in Allah geloven en Hem ontkennen.

 

Het is bewezen in een authentieke overlevering dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:“Degene die gelooft in de Eenheid van Allah en niet gelooft in datgene dat naast Hem aanbeden wordt, zijn bezit en zijn bloed zijn onschendbaar en zijn beloning zal bij Allah zijn.”

 

En Allah, de Geprezene en Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

 

“En hij die de Taaghoet verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat al-Baqarah: 256)

 

Het is essentieel te geloven in Allah en Zijn Eenheid, oprecht te zijn jegens Hem en te geloven dat de gelovigen het ware Pad volgen. Daarnaast is het noodzakelijk om degenen die op de hoogte zijn gesteld van de Islam en niet willen geloven als inwoners van de Hel aan te merken. We vragen Allah om ons in bescherming te nemen en  tot de deugdzamen te doen behoren.

 

Sheich cAbd ul-cAziez ibnoe Baaz

Madjmoec Fataawa, boekdeel 28, blz. 44