Wat is het oordeel aangaande het plaatsen van bouwwerken op graven en het aanbrengen van een grafschrift?

Vraag:

 

Wat is het oordeel aangaande het plaatsen van bouwwerken op graven en het aanbrengen van een grafschrift?

 

Antwoord:

 

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.

 

Het plaatsen van bouwwerken boven graven is een verboden zaak daar de Profeet (vrede zij met hem) dit onwettig heeft verklaard. Het verbod is nog meer van kracht indien er een moskee over een graf wordt gebouwd. In een overlevering vervloekte de Profeet (vrede zij met hem) de Joden en de Christenen die van de graven van hun Profeten gebedshuizen maakten. Het is dus niet toegestaan om een gebedshuis over een graf te plaatsen. Gebeurt dit, dan is het verplicht dit te slopen. Het gebed dat daarin verricht wordt, is tevens ongeldig. Is het daarentegen zo dat de moskee eerder aanwezig was en het graf hier later in is bijgezet, dan is dit ook onwettig maar dient het graf verwijderd te worden - en niet de moskee - en wordt de overledene bijgezet in een algemene begraafplaats.

 

Wat betreft het aanbrengen van een grafschrift; indien het teksten betreft waarin afgoderij in voorkomt, zoals: “Dit is een beminde van Allah. Roept hem aan, O nooddruftige.” En meer van dit soort afgoderij; dit alles is uitdrukkelijk verboden. Betreft het een algemeen opschrift, dan dient dit nader bekeken te worden. Is de inhoud van dusdanige aard dat er gesproken kan worden van pocherij en opschepperij aangaande de overledene, dan is dit verboden. De Profeet (vrede zij met hem) verbood het namelijk om grafschriften aan te brengen. Is het opschrift echter bedoeld ter bekendmaking van de overledene, zoals: “Dit is het graf van die en die.”, dan hoop ik dat hier niets op tegen is en dat het verbod slechts geldt voor opschriften die een onwettig karakter hebben.

 

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

 www.saaid.net