Het vieren van verjaardagen en het uitblazen van kaarsen

Vraag:

Wat is het oordeel over het vieren van verjaardagen en het uitblazen van kaarsen?

Antwoord:

Dit behoort tot de slechte gewoontes en de verwerpelijke innovaties waarover Allah geen bewijs heeft neergezonden.

Feesten kennen bepaalde tijdstippen net als aanbiddingen. Er is in een overlevering verhaald dat het volk van Medina twee feesten had in de tijd van al-Djaahiliyah (pre-islamitisch tijdperk) waarin zij spelletjes speelden. Allah, de Verhevene, heeft deze twee feesten vervangen met twee Islamitische feesten die wij vandaag de dag kennen.

De feesten die de Wetgeving niet heeft verkondigd en die de metgezellen en de volgelingen van de Oemmah niet hebben gevierd, zoals verjaardagen, zijn Islamitisch gezien niet toegestaan om te vieren noch te bezoeken.

Daarnaast is het niet toegestaan om mensen hiervoor te feliciteren of iets dergelijks. Dit behoort namelijk tot het aanmoedigen hiervan en instemmen hiermee.

Sheikh cAbdoellaah ibn Djibrien
www.ibn-jebreen.com