Wanneer het 'Ied-gebed op vrijdag valt

Vraag:
 
Vervalt de verplichting van het vrijdaggebed als je het cIed-gebed op vrijdag hebt bijgewoond?
 
Antwoord:
 
Alle lof zij Allah.
 
Wie het cIed-gebed heeft bijgewoond krijgt de vrijstelling voor het bijwonen van het vrijdaggebed. Men moet in plaats van het vrijdaggebed natuurlijk wel het Dohr-gebed verrichten, doch verdient het wel de voorkeur om het vrijdaggebed gezamenlijk te verrichten met de andere moslims.
 
Degene die het cIed-gebed niet heeft bijgewoond, komt niet in aanmerking voor deze vrijstelling. Is het aantal mensen niet voldoende om het vrijdaggebed te verrichten, dan verricht men gewoon het Dohr-gebed.
 
Op de imam van de moskee rust wel de plicht op het verrichten van het vrijdaggebed, zodat de moslims in gelegenheid worden gesteld om het bij te wonen, alsmede degenen die het cIed-gebed niet hebben bijgewoond.
 
Degene die het cIed-gebed heeft bijgewoond en zichzelf vrijstelt van het vrijdaggebed dient in dat geval het Dohr-gebed te verrichten als de tijd daarvoor is aangebroken.
Het is dan niet voorgeschreven om de Adhaan voor het Dohr-gebed te verrichten, behalve in moskeeën waar het vrijdaggebed wordt gehouden.
 
De uitspraak dat het vrijdaggebed en Dohr-gebed op die dag komen te vervallen vanwege het bijwonen van het cIed-gebed is niet correct. Daarom delen vele geleerden deze mening niet. Zij hebben deze uitspraak zelfs als fout en vreemd bestempeld. Het is in strijd met de Soennah. En het laten vervallen ervan zou betekenen dat een Verplichting van Allah, zonder bewijs, is komen te vervallen.
 
Het kan zijn dat degenen die deze uitspraak hebben gedaan niet bekend zijn met de vele overleveringen hieromtrent.
 
Ladjnat ud-Daa’imah
(Fatwa nummer 21162)