Moet je de zes dagen van Shawwaal achter elkaar vasten?

Vraag:
 
Met betrekking tot het vasten van de zes aanbevolen dagen van Shawwaal, moeten deze dagen achter elkaar gevast worden of kunnen ze ook apart gevast worden? Ik wil ze namelijk in drie sessies vasten; twee dagen per weekend.
 
Antwoord:
 
Alle lof zij Allah.
 
Het is niet nodig dat deze dagen achter elkaar gevast worden. Het achter elkaar vasten hiervan of apart is beiden toegestaan. Hoe sneller je ze echter verricht, hoe beter het is. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):
 
“Wedijvert dus (in het verrichten van) goede zaken.”
(Soerat al-Maa’idah: 48)
 
“En haast jullie naar vergeving van jullie Heer.”
(Soerat Aali cImraan: 133)
 
(Moesa, vrede zij met hem zei:) “En ik haastte mij naar U, O mijn Heer, om U tevreden te stellen.”
(Soerat Taa Haa: 84)
 
Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjjid