Kent het 'Ied-gebed een oproep?

Vraag:

 

Kent het cIed-gebed een oproep?

 

Antwoord:

 

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

 

Djaabir ibnoe cAbdillah overlevert: “Ik was erbij toen de Boodschapper van Allah het cIed-gebed verrichtte. Hij begon met het gebed voor de toespraak zonder eerste of tweede oproep(Adhaan resp. Iqaamah) hiertoe.”

(Moeslim)

 

Ibnoe cAbbaas en Djaabir ibnoe cAbdillah al-Ansaari overleverden beiden: “Op de Dag van al-Fitr en al-Adhaa werd er geen oproep tot het gebed verricht.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

 

Deze overlevering geldt als bewijs voor het feit dat het cIed-gebed niet vooraf gegaan wordt door een eerste of tweede oproep.

 

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

 

www.islamqa.com