Het verrichten van de 'Oemrah alvorens de Hadj

Vraag:

Is het toegestaan om eerst de 'Oemrah te verrichten en daarna de verplichte Hadj?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, het is toegestaan voor een persoon om de 'Oemrah te verrichten alvorens hij de Hadj verricht. De Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen hebben eveneens de 'Oemrah verricht alvorens ze de (verplichte) Hadj hadden verricht.

En alle succes is afkomstig van Allah. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed en diens familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van fatwas
(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-'Ilmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 11, blz. 318)