Het vooruitbetalen van Zakaat

Vraag:

Wat is het oordeel over het vooruit betalen van Zakaat?

Antwoord:

Het meer dan een jaar vooruit betalen van Zakaat is toegestaan. Het is echter alleen toegestaan voor twee jaar en niet voor meer dan dat. Maar men zou geen Zakaat vooruit moeten betalen, behalve als daar aanleiding voor is zoals een ernstige hongersnood, Djihaad en dergelijke. In dat geval zeggen we dat Zakaat vooruit betaald zou moeten worden. Soms is het namelijk beter, als daar aanleiding voor is, om iets wel te doen terwijl dat niet gebruikelijk is. In andere gevallen is het beter om Zakaat niet vooruit te betalen totdat deze verschuldigd wordt. Dit houdt namelijk verband met de kans op vermogensverlies. Hoe het ook zij, indien achteraf blijkt dat het vermogen meer is dan op het moment dat de Zakaat vooruit betaald werd, dan dient nog Zakaat betaald te worden over de toename (van het vermogen).

Sheikh Mohammed Saalih ibn al-cOethaymien
(Fataawaa Sheikh ibn ul-cOethaymien, boekdeel 18, blz. 328)