Het hardop zeggen van 'Amien' tijdens het gebed

Vraag:

Ik wil graag iets weten over de het zeggen van ‘Amien’ na de recitatie van Soerat al-Faatihah tijdens het gebed.

Toen ik nog in Nederland woonde en ik mijzelf tot de Islam bekeerde, heb ik geleerd dat je na Soerat al-Faatihah hardop ‘amien’ dient te zeggen. Nu woon ik in Engeland en de eerste keer dat in de moskee kwam zei ik dus hardop ‘amien’ in een volle moskee... ik was echter de enige! Nou blijkt dus dat sommige mensen ‘amien’ hardop zeggen en anderen dit in hunzelf zeggen. Ik heb hierover gevraagd en mij werd het volgende verteld: “In de overleveringen wordt gesproken over het zeggen van ‘amien’ nadat Soerat al-Faatihah is gereciteerd, maar er wordt niet gezegd of je dit hardop of in jezelf moet zeggen.”

Is er dan niets over bekend? Ik zit in een dilemma... moet ik het nu hardop zeggen of zachtjes in mezelf?

 

Antwoord:

In zijn boek Sifaat-us Salaatoe Nabiyy (De wijze waarop de Profeet het gebed verrichtte) noemt Sheich Naasir-ud Dien al-Albaani de volgende overlevering:

“Vervolgens zei hij (vrede zij met hem) na het lezen van Soerat al-Faatihah: ,,Amien”, terwijl hij dit verlengde en zijn stem daarbij verhief.”                    (Sahih al-Boechari en Sahih Aboe Daawoed)

Ook droeg de Profeet de mensen op om ‘amien’ te zeggen nadat de imam dit had gezegd, hij zei: “Als de imam het volgende zegt:

,,Ghayril maghdoebi calayhim wa laa dhaalien”

Niet (het pad) van degenen op wie Uw Woede rust en noch dat van de dwalenden.

Zegt dan ‘amien’, want waarlijk, wiens uitspraak samenvalt met die van de engelen; al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”                                   (al-Boechari en Moeslim)

cAtaa’ overlevert dat hij tweehonderd metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) in deze moskee heeft meegemaakt die allen hardop ‘amien’ zeiden nadat de imam “Wa laa dhaalien” zei.                                                                                    (Fath al-Baari - uitleg van Sahih al-Boechari)

Team al-Yaqeen