Het nalaten van het vrijdaggebed

Vraag:

Welke bestraffing komt degenen toe die het vrijdaggebed niet bijwonen? En welke overleveringen kunnen dit aantonen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het nalaten van het vrijdaggebed (door iemand die verplicht is om het vrijdaggebed bij te wonen en geen excuus heeft) behoort tot de grote zondes. Wie het vrijdaggebed drie keer uit onachtzaamheid nalaat, zijn hart zal verzegeld worden en hij zal behoren tot de onachtzamen.

Aboe Hoerayrah en Ibn cOmar hebben de Profeet (vrede zij met hem) het volgende horen zeggen op de Minbar: “Wanneer een volk niet ophoudt met het verlaten van het vrijdaggebed, Allah zal hun harten doen verzegelen en vervolgens zullen zij behoren tot de onachtzamen.”

(Moeslim)

In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Als men uit onachtzaamheid drie opeenvolgende keren het vrijdaggebed mist, zijn hart zal verzegeld worden.”

Dit is een bestraffing voor het hart. Het is een straf die vele malen erger is dan het straffen met een gevangenisstraf of zweepslagen. De voogd (Waliy) dient de overtreder (van het nakomen van het vrijdaggebed zonder enig excuus) te straffen. Dit geldt dan als afschrikmiddel voor de misdaad van de overtreder.

Elke moslim dient Allah te vrezen voor het laten van één van Zijn verplichtingen. Als hij Allah niet vreest, dan zet hij zichzelf in een positie om gestraft te worden door Allah, de Verhevene.

Het is van belang dat men waakzaam is over wat Allah hem heeft verplicht, zodat hij de beloningen van Allah, de Verhevene, kan verkrijgen.

En Allah schenkt Zijn Zegeningen aan wie Hij wil.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak