De ogen sluiten tijdens het gebed

Vraag:

Wat is de regelgeving over het sluiten van de ogen tijdens het gebed?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden zijn het erover eens dat het Makroeh (afkeurenswaardig) is om de ogen tijdens het bidden te sluiten zonder reden. De auteur van het boek ar-Rawd ul-Moerabba (boekdeel 1, bz. 95) verklaarde dat het Makroeh is, omdat de joden dit doen. De auteurs van Manaar us-Sabiel (boekdeel 1, blz. 66) en al-Kaafie (boekdeel 1, blz. 285) beweren dit ook en voegden hieraan toe dat het lijkt alsof de persoon slaapt. De auteur van al-Iqnaa’(boekdeel 1, blz. 127) verklaarde dat het Makroeh is, tenzij hier een reden voor is. Zoals angst om iets te zien wat iemand niet zou moeten zien tijdens het gebed, zoals iemands huishoudster ofvrouw, of een niet-mahram vrouw naakt zien. En de auteur van al-Moeghnie vermeldt ook hetzelfde (al-Moeghnie, boekdeel 2, blz. 30).

De auteur van Toehfat ul-Moeloek (boekdeel 1, blz. 84) zei dat het Makroeh is, zonder het bespreken van de regelgeving wanneer de noodzaak aanwezig is om dit te doen. Al-Kaasaanie zei in Badaa’icus-Sanaa’ic(boekdeel 1, blz. 503): “Het is Makroeh, omdat dit tegen de Soennah ingaat die aangeeft dat de blik gericht moet worden op de plek van Soedjoed (prosternatie). En ook omdat alle onderdelen van de mens een rol hebben in de aanbidding, inclusief de ogen.”

De auteur van Maraaqi ul-Falaah (boekdeel 1, blz. 343) verklaarde dat het Makroeh is, tenzij dit met een doel gedaan wordt. Hij zei dat het sluiten van de ogen geprefereerd kan worden boven het kijken naar zaken in sommige gevallen.

Imam al-cIzz ibnoe cAbd is-Salaam zei in zijn Fataawa dat het toegestaan is wanneer dit noodzakelijk is en dit de dienaar helpt om zich meer volledig te concentreren op zijn gebed. Imam Ibn ul-Qayyim zei in Zaad ul-Macaad (boekdeel 1, blz. 283) dat indien iemand zich meer kan concentreren op zijn gebed met zijn ogen open, dat het beter is om dat te doen. En indien hij zich beter kan concentreren met zijn ogen dicht, omdat er dingen om hem heen zijn die hem kunnen afleiden zoals versieringen en decoraties, dan is het helemaal niet Makroeh om zijn ogen te sluiten. In dat geval is het juist Moestahab (aanbevolen) voor hem om zijn ogen te sluiten. Dit komt dichter bij de doelstellingen en principes van de Shariecah, dan het Makroeh verklaren ervan.

Sheikh Mohammed Salih al-Munajjid