Wie zijn de Mahaarim?

Vraag:

Wie zijn de Mahaarim van de man en de vrouw?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet.

De Mahaarim van de man zijn de vrouwen waarmee het verboden voor hem is om mee te trouwen, waar hij naar mag kijken en die hun haar en dergelijke aan hem mogen tonen. Allah heeft deze vrouwen in de Koran genoemd (interpretatie van de betekenis):

“Verboden voor jullie (om mee te trouwen) zijn: jullie moeders, jullie dochters, jullie zussen, jullie tantes (van vaderskant), jullie tantes (van moederskant), de dochters van jullie broers en de dochters van jullie zussen..”

(Soerat an-Nisaa': 23)

Dit zijn de zeven groepen vrouwen die vanwege de bloedband verboden zijn voor de man. Hieronder vallen de moeder, de dochter en de zus. Inclusief de halfzus. Daarnaast zijn de tantes van vaderskant en die van moederskant voor hem verboden. Hierbij maakt het niet uit of het de zus van de vader of de moeder is of dat het de tante betreft van de vader of van de moeder. Ook de dochters van de broer en zus zijn voor de man verboden. Het maakt hierbij niet uit of het een kind is van de broers of zussen of dat het een kleinkind is van de broers of zussen. Deze zeven groepen vrouwen zijn voor de man verboden op basis van de bloedband. De groepen vrouwen die voor hem verboden zijn op basis van bloedband zijn dit ook op basis van borstvoeding. Dus de zoogmoeder, de zoog zus enz.

Daarnaast zijn er vier groepen vrouwen die voor de man verboden zijn op basis van het aangaan van een huwelijk. Dit zijn de echtgenote van de vader (stiefmoeder), de echtgenote van de zoon (schoondochter), de moeder van de echtgenote (schoonmoeder) en de dochter van de echtgenote (stiefdochter). De dochter van de echtgenote is pas voor de man verboden, nadat hij het huwelijk met haar heeft geconsumeerd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“...En jullie stiefdochters die onder jullie voogdij vallen en met wier moeders jullie gemeenschap hebben gehad. Maar als jullie nog geen gemeenschap met hen hebben gehad, dan treft jullie geen blaam (om te trouwen met hun dochters).”

(Soerat an-Nisaa': 23)

Het volstaat dus niet dat er slechts een huwelijksakte is opgesteld zonder dat het huwelijk is geconsumeerd.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de man alleen Mahram is van de moeder van zijn (ex-)vrouw, maar niet van haar dochter. Wanneer de man namelijk scheidt van zijn vrouw en haar wachtperiode is verlopen dan is zij geen Mahram meer van hem, maar haar moeder blijft verboden voor hem.

Dit geldt ook voor de dochter van de (ex-)vrouw. Wanneer de man het huwelijk met haar heeft geconsumeerd en daarna van haar scheidt dan is hij geen Mahram meer van haar, maar haar dochter blijft verboden voor hem. Ook de vrouw van de vader (stiefmoeder) blijft verboden voor hem nadat zijn vader van haar gescheiden is of de vader is overleden. Tenslotte geldt dit ook voor de vrouw van de zoon. Deze blijft verboden voor hem.

Het tegenovergestelde geldt ook voor de vrouw. Haar Mahaarim zijn: haar vader, haar zoon, haar broer, haar oom (van vaderskant), haar oom (van moederskant), de zoon van haar broer en de zoon van haar zus. En hetzelfde geldt ook voor haar familie op basis van borstvoeding.

Op basis van schoonfamilie zijn voor haar verboden: de vader van haar man, de zoon van haar man en de man van haar moeder en de man van haar dochter.

En Allah weet het het best.

Gebaseerd op de woorden van Sheikh 'Oethmaan al-Khamies