Dezelfde slaapkamer voor broer en zus‏

Vraag:

Mogen een broer en een zus in dezelfde slaapkamer slapen, maar wel in gescheiden bedden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, zijn familie en metgezellen.

De Islam spoort ons aan om kinderen al op een jonge leeftijd op te voeden en te onderwijzen. Dit omdat onderwijs op een jonge leeftijd verankerd blijft (in het geheugen). Daarom wordt er gezegd: “Onderwijs op een jonge leeftijd, is als het graveren in een steen.”

'Abdoellaah ibn 'Omar overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Spoor jullie kinderen aan tot het gebed op hun zevende en tucht hen op hun tiende (als zij het gebed dan niet verrichten) en scheid hun slaapplaatsen van elkaar.”

(Aboe Daawoed en Ahmed)

Op basis hiervan is het niet toegestaan voor de kinderen om in één bed, op één matras of onder dezelfde deken(s) te slapen. Gaat het echter om een ruime kamer waar elk kind een eigen bed heeft, dan is hier niets mis mee. Er is geen verbod van toepassing, wanneer het moeilijk is om elk kind een eigen kamer te geven. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.”

(Soerat al-Hadj: 78)

Tenslotte, als een meisje de volwassenheid heeft bereikt, is het beter om – indien mogelijk – haar wel een eigen kamer te geven. Als zij genoodzaakt in dezelfde kamer overnachten, dan moeten zij op zijn minst wel een apart bed hebben.

Islamweb