Het oordeel over babyshowers

Vraag:

Wat is de regelgeving over het geven van babyshowers? Dit wordt meestal gedaan wanneer een vrouw zeven á acht maanden zwanger is. Zij nodigt dan zusters uit om bijeen te komen, kopen kleding voor de baby en nuttigen samen een maaltijd. Is dit toegestaan in de Islam of is dit een handeling van de ongelovigen en dienen wij hier afstand van te nemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe met betrekking tot dergelijke tradities is dat ze zijn toegestaan, behalve als het gaat om zaken waar de ongelovigen bekend om staan. Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah zei: “Daden worden verricht uit aanbidding of gewoontes en tradities. Het basisprincipe met betrekking tot daden van aanbidding is dat niets is toegestaan, behalve datgene wat Allah heeft voorgeschreven. En het basisprincipe met betrekking tot gewoontes en tradities, is dat ze zijn toegestaan, behalve datgene wat Allah verboden heeft.”

(Madjmoec  ul-Fataawa, boekdeel 4, blz. 196)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien heeft gezegd: “Het basisprincipe met betrekking tot iedere daad, behalve een daad van aanbidding, is dat het is toegestaan. Dit omdat Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…terwijl Hij jullie waarlijk heeft uiteengezet wat Hij jullie heeft verboden, behalve hetgeen waartoe jullie waren genoodzaakt…”

(Soerat al-Ancaam: 119)

Wanneer een persoon begint met het verrichten van een daad of begint met het spelen van een spel, en er komt iemand naar hem toe en zegt: “Dit is Haraam voor jou, dit is niet iets wat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) noch zijn metgezellen deden.” Dan is ons antwoord hierop: “Het basisprincipe is dat dingen zijn toegestaan, tenzij er bewijsmateriaal is dat bewijst dat het verboden is.”

(Sharh Mandhoemah Oesoel ul-Fiqh wa Qawaacidihi, blz. 81-82)

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawa werd de volgende vraag gesteld: “Wat is de regelgeving betreffende het eten van voedsel dat traditioneel bereid wordt tijdens verschillende gelegenheden? Zoals het eten van Aklat ur-Rabiec dat gemaakt wordt van griesmeel wanneer de lente aanbreekt?”

De Commissie antwoordde: “Als dat voedsel geen verband heeft met geïnnoveerde festiviteiten en gelegenheden en geen overeenkomsten heeft met de ongelovigen, maar het eerder een gewoonte betreft om tijdens verschillende seizoenen voedsel te verdelen, dan is er niets op tegen om dat te eten. Dit omdat het basisprincipe met betrekking tot gewoontes en tradities is dat ze zijn toegestaan.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 22, blz. 270)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com