Wanneer moet men beginnen het kind de Islam te onderwijzen?

Vraag:

Wanneer moet ik beginnen mijn kinderen de Islam te onderwijzen?

Antwoord:

Het onderrichten van de kinderen begint vanaf de leeftijd dat zij het goede van het slechte kunnen onderscheiden. Vanaf dit moment dienen de ouders te beginnen hun kinderen Islamitisch op te voeden. Dit op grond van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) die overgeleverd is doorcAbdoellah ibnoe cOmar: “Draagt jullie kinderen op hun zevende op tot het gebed en tucht hen op hun tiende (als zij het gebed dan niet verrichten) en scheidt hun slaapplaatsen van elkaar.”           

(Aboe Daawoed en authentiek verklaard door sheich al-Albaani)

 
Als het kind deze leeftijd heeft bereikt, worden de ouders opgedragen het kind het goede te onderwijzen en hem op een goede wijze op te voeden. Dit kan onder andere door middel van het kind in de Koran, de overleveringen en de Islamitische voorschriften (die voor hem van toepassing zijn) te onderrichten. We kunnen hierbij denken aan de wijze waarop de Woedoe' en het gebed verricht dienen te worden en aan de smeekbeden die bij het slapen, wakker worden, eten en drinken opgezegd kunnen worden. Dit omdat het kind op deze leeftijd begrijpt wat hem opgedragen en verboden wordt.

Ook dient men het kind te waarschuwen voor het begaan van verboden zaken zoals liegen en lasterpraat, zodat het kind van jongs af aan opgroeit met het verrichten van het goede en het laten van het slechte. Dit behoort tot de grootste zaken waarin sommige mensen onachtzaam zijn.

Veel mensen tonen nauwelijks interesse in de zaken betreffende de opvoeding van hun kinderen en geven hen niet de juiste richtlijnen. Ze schenken hen te weinig aandacht, dragen hen niet op het gebed te verrichten en sporen hen niet aan tot het goede. Sterker nog, hun kinderen groeien op met onwetendheid, plegen slechte daden, mengen zich onder kwaadaardige personen, hangen rond op straat en verwaarlozen hun studie. Dit zijn onder meer de nadelen waar veel moslimjongeren vandaag de dag mee te kampen hebben.

De voornaamste reden hiervan is dat de ouders de opvoeding van hun kinderen hebben verwaarloosd, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Allah heeft hen immers verantwoordelijk gesteld voor hun kinderen.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Draagt jullie kinderen op tot het gebed op hun zevende en tucht hen op hun tiende (als zij het gebed dan niet verrichten) en scheidt hun slaapplaatsen van elkaar.”

Het gaat hier om een opgelegde taak en een bevel richting de ouders. Dus degene die zijn kinderen niet opdraagt het gebed te verrichten, is ongehoorzaam geweest tegenover de Profeet (vrede zij met hem) en heeft daarmee een verboden zaak begaan. De Profeet (vrede zij met hem) zegt namelijk: “De man is de hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Jammer genoeg zijn sommige vaders slechts bezig met wereldse zaken, schenken weinig aandacht aan hun kinderen en maken weinig van hun tijd vrij voor hen, terwijl zij al hun tijd besteden aan wereldse zaken. Dit is een groot gevaar dat onder de moslims toeneemt. Een gevaar waardoor de opvoeding van hun kinderen achteruit gaat en de kinderen zowel voor het wereldse leven als voor het Hiernamaals van geen nut zijn.

Er is geen macht noch kracht buiten Allah, de Verhevene. 

Sheich Saalih al-Fawzaan

Fataawa al-Mar'at ul-Moeslimah, blz.937