Mag iemand een lening aangaan om een 'Aqieqah te bekostigen

Vraag:

Mag iemand een lening aangaan om eenĀ cAqieqah te bekostigen?

Antwoord:

Wanneer iemand geen geld heeft om eenĀ cAqieqah te bekostigen, dan mag hij hier geld voor lenen. Wel dient hij de schuld die hij hiervoor is aangegaan bij de eerstvolgende mogelijkheid af te lossen.

Als hij geen inkomstenbron heeft om de schuld af te lossen dan mag hij geen lening aangaan, dus komt decAqieqah voor hem te vervallen. Het is immers een aanbevolen Soennah en geen verplichting binnen het geloof.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien