De Islamitische richtlijnen van de geboortefeest

Vraag:

Zou u ons de Islamitische richtlijnen van de cAqieqah (geboortefeest) willen geven? Wanneer dient dit gehouden te worden en wie mag er van het voedsel mee-eten? Mogen bijvoorbeeld ook rijken en/of ongelovigen uitgenodigd worden?

Antwoord:

De cAqieqah is een sterk aanbevolen Soennah. Voor een pasgeboren zoon dienen twee schapen geofferd te worden (aan Allah) en voor een pasgeboren dochter één schaap. Dit offer dient op de zevende dag na de geboorte gebracht te worden en mag zowel door de rijken als door de armen genuttigd worden. Aan de rijken wordt het geofferde vlees als gift geschonken en aan de armen wordt dit vlees als liefdadigheid uitgegeven.

Ook aan de ongelovigen mag het vlees gegeven worden, mits zij en hun volk de moslims geen schade toebrengen. Dit op basis van de uitspraak van Allah, de Verhevene (wat als volgt vertaald kan worden):

“Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaats verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan.”                                                                                                               (Soerat al-Moemtahanah: 8)

Dit wil zeggen dat er geen verbod bestaat op het goed behandelen van de ongelovigen. Geef hen dan ook liefdadigheid, want hier is niets op tegen en behandel hen rechtvaardig.

“Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.”                                (Soerat al-Moemtahanah: 8)

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien