Houding tegenover groeperingen

Vraag:

Welke houding moet een moslim aannemen tegenover de verschillen die er zijn tussen islamitische groeperingen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een moslim moet zich vastklampen aan de Waarheid die in het Boek van Allah en in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) wordt vermeld. Tevens dienen vriendschap en vijandschap daarop gebaseerd te zijn. Elke partij of groep die tegenover deze Waarheid staat, moet men verwerpen en niet akkoord mee gaan. De Godsdienst van Allah is één, namelijk het rechte Pad, het aanbidden van Allah Alleen en het volgen van Zijn Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem).

Iedere moslim moet zich vasthouden aan deze Waarheid en deze volgen. Dit betekent het gehoorzamen van Allah, het volgen van Zijn Shariecah die overgebracht is door Zijn Profeet Mohammed, het volledig oprecht zijn in het aanbidden van Hem en geen enkele daad van aanbidding richten tot iemand anders dan Allah, de Verhevene.

Iedere groepering die hier tegenin gaat en elke partij die zich niet vastklampt aan dit geloof, daar moet men afstand van nemen en het verwerpen. Een moslim moet de mensen op basis van de bewijzen uit de Shariecah vriendelijk oproepen tot de Waarheid. En hij zal moeten zoeken naar nuttige middelen om hun de Waarheid te verduidelijken.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz
(Madjmoeul-Fataawa Ibn Baaz, boekdeel 27, blz. 327)