Da'wah verrichten in het Westen

Vraag:

Wij zijn jongeren die naar het Westen willen reizen om uit te nodigen naar Allah. Wij hopen dat u ons een aantal adviezen kunt geven die van belang zijn tijdens onze reis. Moge Allah u beschermen en behouden.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het uitnodigen naar Allah is één van de meest essentiële taken. Dit is de weg van de Profeten, Boodschappers en hun volgelingen, te weten de geleerden, uitnodigers naar Allah en degene die het beste voor hadden met de Islamitische gemeenschap. In de hoop dat jullie in staat zijn om het doel van jullie uitnodigingsreis te volbrengen en jullie kostbare tijd te benutten - om zo het welbehagen van Allah te verkrijgen - adviseren wij jullie het volgende:

 1. Het vrezen van Allah in het geheim en in het openbaar. De Profeet (vrede zij met hem) zei:“Vrees Allah waar je ook bent…”

(at-Tirmidhie en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Het vrezen van Allah is een zeer belangrijke kwestie. Het leidt naar succes in het wereldse leven en Beloning in het Hiernamaals. Men dient te rekenen op de beloning en zijn intentie jegens Allah te zuiveren. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Alle daden worden beoordeeld op de intentie en ieder mens zal alleen datgene krijgen wat met zijn intentie samenhangt.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit zijn zaken die de daden van een uitnodiger naar Allah gezegend zullen maken. Het vrezen van Allah is van essentieel belang en is een pad naar succes in het wereldse leven en leidt naar een Beloning in het Hiernamaals.

 1. Wees een goed voorbeeld door dit te uiten in woorden en daden. Volg de Profeet (vrede zij met hem) hierin op.
 2. Streef ernaar om je blik neer te slaan, voornamelijk in landen waar vrouwen schaars gekleed zijn en verdorvenheid in overvloed is.
 3. Het is aangeraden om Arabische kleding te dragen, omdat dit vele voordelen met zich meebrengt. Het dragen van de westerse kleding verdient de voorkeur zeker niet. Verhalen die rondgaan dat het dragen van Arabische kleding in het buitenland gevaarlijk is, zijn slechts geruchten die nergens op gegrond zijn. Men kan de hoofdbedekking achterwege laten en slechts een Qamies dragen wanneer hier behoefte naar is.
 4. De Siwaak is een Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en is zeer zeldzaam in de meeste landen. Het is dus een mooi cadeau en zal erg gewaardeerd worden door vele moslims.
 5. Gebruik jullie handbagage voor kleding. Het kan namelijk voorkomen dat de bagage verloren gaat in die landen. Bovendien hebben jullie dan ruimte in de koffers voor boeken die jullie wellicht nodig zullen hebben. Wissel je geld in voor de plaatselijke valuta, zodat jullie deze kunnen besteden tijdens jullie reis.
 6. Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen voordat jullie op reis gaan. Denk hierbij aan inentingen tegen ziektes die heersen in het land waar jullie naartoe reizen. Neem de gele internationale vaccinatiekaart mee.
 7. Verzamel alle adressen die jullie nodigen denken te hebben. Denk hierbij aan adressen van ambassades van een aantal Arabische en Islamitische landen en adressen van bekende en betrouwbare Islamitische centra en organisaties.

Geef bovendien aan moslims niet de indruk dat jullie gekomen zijn om hun materiële hulp te bieden. Dit opent namelijk een deur voor hen om persoonlijke verzoeken te doen. Sommige mensen zullen er vanuit gaan dat jullie een hoop geld op zak hebben en zullen wachten op het juiste moment om jullie te schaden. Dit neemt echter niet weg dat jullie sommige mensen Zakaat en liefdadigheid kunnen geven wanneer er mensen zijn die hier behoefte aan hebben. Doe dit echter met de nodige voorzichtigheid en doe dit heimelijk.

 1. Meng je niet in onnodig gepraat en pas op voor zaken die leiden naar een huwelijk. Zelfs wanneer dit als een grapje wordt aangehaald door bijvoorbeeld één van de tolken. Er hebben zich tragedies voorgedaan waarbij bepaalde uitnodigers naar Allah getrouwd zijn aan het begin van hun reis en uiteindelijk zijn gescheiden aan het einde van hun reis. Dit heeft geleid naar een slechte reputatie van de uitnodigers naar Allah en verwaarlozing van kinderen en vrouwen.
 2. Voorzie jezelf met de volgende zaken:
  • Een zakformaat Koran. Bij voorkeur een Koran met vertaling van de woorden en redenen van openbaring;
  • Eén of twee boeken over al-cAqiedah voornamelijk over de Tawhied en de weerlegging van afgedwaalde groeperingen zoals de Soefi’s;
  • Eén of twee boeken over de Fiqh van aanbidding voornamelijk de Fiqh van reinheid, het gebed en het vasten;
  • Het boek Riyaadh us-Saalihien (Tuinen der Oprechten) van Imam an-Nawawie. Dit is namelijk een uitgebreid boek ter verwijzing naar de Fiqh van reinheid en vasten;
  • Fataawa van de Permanente Commissie;
  • Een selectie van opgenomen lessen en lezingen zodat jullie hier gebruik van kunnen maken tijdens lange autoritten;
  • Een kompas dat de richting van de Qiblah bepaalt en de gebedstijden weergeeft, een wekker en een opneemapparaat. Dit laatste is met name handig om gesprekken met lokale bewoners op te nemen wanneer dat nodig is. Ook is dit handig voor Dacwah vergaderingen. Het zal jullie helpen om gesprekken, lessen en lezingen voor te bereiden en om vragen te kunnen beantwoorden. Ook zal het jullie helpen om de tijden goed in te delen en het beste ervan te maken.
 3. Gebruik jullie tijd zoveel mogelijk om de Dacwah ten goede te zijn. Jullie bezoek dient een aanwinst te zijn voor de moslims in dat land. Maak optimaal gebruik van elke gelegenheid om het goede te verrichten en aarzel niet. Dit dient echter wel te gebeuren in samenwerking met de broeders die verantwoordelijk zijn voor de organisatie hiervan.
 4. Wees waakzaam bij het bespreken van elk onderwerp of probleem. Besteed aandacht aan het feit dat er mensen kunnen zijn die geen kennis hebben, onwetend zijn en dat er verschillen in wetscholen zijn. Vermijd controversiële kwesties of het classificeren van mensen. Verkondig altijd de waarheid zonder individuen te bekritiseren.
 5. Wijsheid is één van de belangrijkste basisprincipes bij het uitnodigen naar Allah. Voornamelijk in reisomstandigheden. Het is van essentieel belang dat men prioriteiten opstelt en een overzicht heeft van stappen die ondernomen moeten worden om doelen te bereiken. Ook is het vereist dat men kan omgaan met verschillende soorten mensen. Het is van de wijsheid dat men respect heeft voor mensen en hun status en positie erkent.
 6. Een uitnodiger naar Allah zal opmerken dat er Fiqh gerelateerde vragen gesteld zullen worden tijdens de reis, met name na een les, lezing of woordje. Men dient met deze kwestie op een goede manier om te gaan door vragen te beantwoorden met bewijzen, uitspraken van geleerden of door te zeggen: “Ik weet het niet.” Er is namelijk gezegd: “Wie zegt dat hij het niet weet heeft een fatwa uitgevaardigd.” Er is niets op tegen om vragen op een later tijdstip te beantwoorden, nadat men onderzoek heeft gedaan naar de betreffende kwestie.
 7. Het beste is dat alle leden van de groep om de beurt een les of een lezing geven. Wij zijn het er absoluut over eens dat er niet slechts één persoon alle verantwoordelijkheid op zich kan nemen en hij als moefti of prediker gezien kan worden. Ook al kan hij dit beter dan de anderen. Eén van de voornaamste doelen van het reizen is dat uitnodigers trainen op het praktische gedeelte van Dacwah verrichten. Het reizen is een waardevolle kans om broeders op te leiden in het geven van een vermanend woordje of het geven van preken. Tevens is dit een kans voor broeders die het moeilijk vinden om dit te doen in hun eigen land, omdat er zoveel geleerden en studenten van kennis zijn.
 8. Men dient op de hoogte te zijn van de situatie van de moslims in die landen. Tevens dient men uit te zoeken hoe het gesteld is met de Islam in het algemeen in dat land, hoe de situatie is van de lokale Islamitische organisaties en instellingen die (in)officieel zijn. Men dient hun adressen op te schrijven en verslagen te maken van hun activiteiten. Ook dient men kennis te maken met vooraanstaande en invloedrijke moslim persoonlijkheden in hun omgeving en een poging wagen hen aan hun kant te krijgen door ze te bezoeken en ze op een goede manier aan te spreken. Zo bevorderen jullie namelijk de zaak van de Islam en de moslims. Dit dient natuurlijk allemaal te gebeuren binnen de richtlijnen van de Islamitische Wetgeving. Daarnaast dient men meer te weten te komen over de anti-Islamitische activiteiten in die regio.
 9. Het versterken van de banden met de officiële religieuze instanties die zich daar hebben gevestigd. Men dient vriendschappelijke bijeenkomsten te organiseren, het geven van geschenken zoals Islamitische boeken, audiomateriaal, enz. Dit zal vele zaken gemakkelijker voor jullie maken en de manier van het verspreiden van de boodschap zal effectiever zijn.

Tot slot vragen wij Allah om jullie kracht te geven en jullie standvastig te maken.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-Moenadjjid