Het plaatsen van het graf van de Profeet(sws) in de moskee

Vraag:

Zoals bekend, is het niet toegestaan overledenen binnen de moskeeën te begraven en het gebed te verrichten in een moskee waar zich een graf bevindt. Mijn vraag is dan: wat is de wijsheid achter het plaatsen van het graf van de Profeet (vrede zij met hem) en een aantal metgezellen van hem in zijn moskee?

Antwoord:

Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft de joden en de christenen vervloekt, (want) zij namen de graven van hun profeten als gebedsplaatsen.”

(al-Boechaarie en Moeslim)

Ook is er overgeleverd dat Oemmoe Salamah en Oemmoe Habiebah de Profeet (vrede zij met hem) vertelden dat zij een kerk in het land van Abessinië hadden bezocht waar afbeeldingen te bezichtigen waren. Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): “Dat zijn mensen, die wanneer een rechtschapen dienaar of rechtschapen man onder hen overlijdt, op zijn graf een gebedsplaats bouwen en zulke afbeeldingen daarbinnen maken. Zij zijn de slechtste mensen bij Allah.”                                                                                                                              (al-Boechaari en Moeslim)

Djoendoeb ibnoe cAbdillah al-Badjaly zei: “Ik heb de Profeet horen zeggen: ,,Voorwaar, Allah de Verhevene heeft mij als boezemvriend genomen, net zoals Hij Ibrahiem als boezemvriend heeft genomen. En als ik een boezemvriend van mijn gemeenschap kon nemen, dan zou ik Aboe Bakr als boezemvriend nemen. Degenen vóór jullie namen de graven van hun Profeten en rechtschapen personen als gebedsplaatsen. Neemt de graven niet als gebedsplaatsen. Ik verbied jullie dit!"                                                                                                              (Moeslim)

Ook heeft Imam Moeslim overgeleverd dat Djaabir (Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd: "De Profeet (vrede zij met hem) heeft verboden om graven te pleisteren, erop te zitten of erop te bouwen." 

Al deze authentieke overleveringen duiden op het verbod van het bouwen van gebedsplaatsen op de graven en de vervloeking op de degene die dit doet. Ook duiden deze overleveringen op het verbod om te bouwen op de graven, koepels erop te plaatsen en deze te pleisteren. Dit kan namelijk aanleiding zijn dat deze graven of haar bewoners aanbeden worden naast Allah. Hiervan getuigt het verleden, maar ook het heden.

Het is dan ook de plicht van de moslims, waar dan ook, dat zij alert blijven op wat de Profeet (vrede zij met hem) heeft verboden en dat zij zich niet laten misleiden door wat vele mensen hebben gedaan. De moslim dient altijd op zoek te gaan naar de waarheid. Wanneer hij deze dan gevonden heeft, klampt hij zich hieraan vast. De waarheid doet zich herkennen aan de bewijsstelling vanuit de Koran en de Soennah en niet de meningen en de daden van de mensen.

Wat betreft de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn metgezellen, zij zijn niet in de moskee begraven, maar in het verblijf van cAa'ishah. Toen de moskee werd uitgebreid in de tijd van al-Walied ibnoe cAbd il-Malik aan het einde van de eerste eeuw A.H. werd het verblijf van cAa'ishah in de moskee opgenomen. Deze daad wordt niet beschouwd als het begraven worden in een moskee, omdat de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen niet verplaatst zijn naar de gebedsplaats zelf. Het is daarentegen het verblijf waarin zij zich bevinden dat in de moskee is opgenomen, vanwege de uitbreiding hiervan.

Dit vormt echter geen voorwendsel voor iemand om het toe te staan iets te bouwen op graven zoals een gebedsplaats of iemand te begraven in een moskee. Dit vanwege het verbod dat genoemd is in de hiervoor genoemde authentieke overleveringen.

De daad van al-Walied kan niet als bewijs aangevoerd worden om de vaststaande Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) te negeren.

En Allah is de Schenker van succes.

Sheich Ibn Baaz

Bron: Fataawa cOelamaa’ il-Balad il-Haraam (blz. 127)