Heeft 'Ali de djinns bevochten?

Vraag:

Is het waar dat Imam 'Ali vocht tegen de djinns? Dit wordt verhaald in het boek ‘Ghazawaat ul-Imaam 'Ali’, waarin staat dat hij hen bevocht, totdat hij hen naar de zevende aarde zond. Wat is uw mening over dit boek?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is allemaal ongegrond. Hij vocht niet tegen de djinns noch heeft zoiets ooit plaatsgevonden. Dit is eerder onjuist en één van de leugens en verzinsels die de mensen hebben uitgevonden. Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah heeft dit duidelijk aangegeven en zei: “Het is een leugen die geen grondslag kent. Het is één van de valse verhalen die verzonnen is door de leugenaars.”

Sheikh 'Abdoel-'Aziez ibn 'Abdillaah ibn Baaz
(Madjmoe' ul-Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwi'ah, boekdeel 9, blz. 277)