Moslima wil christen huwen

Vraag:

Ik ben een moslima die met een christen wil trouwen. Zelf praktiseer ik niet. Mijn familie en ik hebben hier veel ruzie over. Ik ken deze persoon al tien jaar. Ook mijn ouders zijn niet echt religieus. Maar mijn vader is bang voor zijn moeder en voor wat er gezegd zal worden als zijn dochter met een christen trouwt. Mijn aanstaande echtgenoot is bekeerd tot de Islam, maar volgens mijn ouders en familie is dit niet voldoende. Kunt u mij adviseren? Mijn aanstaande is bekend met het feit dat de kinderen (uit het huwelijk) islamitisch opgevoed moeten worden.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is droevig om te zien dat een persoon zich niet weet te houden aan de religie die Allah ons heeft voorgeschreven. Het is echter nog verontrustender dat een moslima een relatie (in welke vorm dan ook) aangaat met een niet-verwante christen voor een periode van tien jaar. En dit terwijl ze weet dat dit iets is wat Allah woedend maakt. Allah heeft het de gelovige vrouwen namelijk in de Koran verboden om zoiets te doen (interpretatie van de betekenis):

Zij moeten hun kuisheid bewaren, geen ontucht plegen en geen buitenechtelijke relaties aangaan.”

(Soerat an-Nisaa’: 25)

Ook is het verontrustend dat de vader van dit meisje niet bang is voor Allah, maar vooral bang is voor de reactie van zijn moeder en het effect van deze relatie op zijn reputatie bij zijn familieleden.

De enige oplossing voor dit probleem is dat deze man moslim wordt in de volledige zin ervan. Hij dient te beginnen met het praktiseren van de Islam. En zowel hij als deze vrouw dienen berouw te tonen voor datgene wat zij hebben gedaan. Vervolgens is het toegestaan om met hem te trouwen. Het is niet van belang wat mensen zeggen, zolang alles in overeenstemming is met de Islam gedaan en op een manier die de Woede van Allah niet opwekt. Dit alles kan worden uitgelegd aan de nabije familieleden. Als dit niet mogelijk blijkt, dan dient de relatie met deze man volledig te worden verbroken. Jij dient hem dan geheel uit je gedachten te verwijderen. Als jij, mijn zuster, dit een hard antwoord vindt, weet dan dat dit slechts in jouw belang is en uit zorg voor jou.

We vragen Allah om ons berouw te accepteren en ons te begenadigen. Voorwaar, Hij is Degene die berouw accepteert en Hij is de Meest Genadevolle.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid