Procedure van het handvragen

Vraag:

Wat is de Soennah bij het vragen van iemands hand? Als een jongeman wil trouwen, wie dient hij dan te sturen naar de ouders van de vrouw om haar hand te vragen? En als de vrouw en haar familie akkoord zijn gegaan met het verzoek, welke vervolgstappen dient men te ondernemen voor de verloving? Denk hierbij aan de bruidsschat en alle andere zaken die gevraagd worden van de man.

Behoort het tot de Soennah dat men Soerat al-Faatihah reciteert bij het bepalen van de bruidsschat? En is het van de Soennah dat een man een pak draagt op de dag van het hand vragen en op de dag van de bruiloft? Of zijn er andere kledingvoorschriften die men moet aanhouden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: Wanneer een persoon de intentie heeft om te trouwen en besloten heeft om de hand van een vrouw te vragen, dan dient hij als eerst alleen of in gezelschap van één van zijn familieleden, zoals zijn vader of broer, te stappen naar de voogd van desbetreffende vrouw. Het is ook toegestaan dat een persoon iemand anders aanstelt om de hand te vragen. De manier van handvragen is breed. Het is vereist dat men de gebruiken navolgt. In sommige landen wordt het bijvoorbeeld beschouwd als ongepast dat een persoon alleen de hand komt vragen van een vrouw. Men dient hier dus rekening mee te houden.

Het is islamitisch voorgeschreven dat een persoon de vrouw in kwestie ziet als hij haar hand vraagt. Ibn Moeghierah ibnoe Shoecbah verhaalt dat hij van plan was de hand van een vrouw te vragen en dat de Profeet (vrede zij met hem) tegen hem zei: “Kijk naar haar, want het is dan waarschijnlijker dat er liefde en genegenheid tussen jullie zal groeien.”

(at-Tirmidhie, an-Nasaa’ie en Ibn Maadjah)

Ten tweede: Als de vrouw en haar familie akkoord gaan met het huwelijk, dan dient men met betrekking tot de bruidsschat tot een overeenstemming te komen. Zo ook over de kosten, de datum van de bruiloft, etc. Ook dit verschilt met de gebruiken van ieder volk en met wat men zich kan veroorloven voor het huwelijk, en welke voorbereidingen de man kan treffen om te trouwen. Sommige mensen hebben de gewoonte om tijdens het vragen van de hand meteen het huwelijkscontract te ondertekenen. Anderen stellen het huwelijkscontract uit. Beide manieren zijn toegestaan. De Profeet (vrede zij met hem) bevestigde het huwelijk met cAa’ishah toen zij zes jaar oud was. Hij consumeerde het huwelijk echter met haar pas toen ze negen jaar oud was.

Ten derde: Het behoort niet tot de Soennah om Soerat al-Faatihah te reciteren bij het handvragen of bij het ondertekenen van het huwelijkscontract. Tot de Soennah behoort echter dat men Khoetbat ul-Haaddjah op zegt. cAbdoellaah ibn Mascoed verhaalt: “De Profeet (vrede zij met hem) leerde ons Khoetbat ul-Haaddjah bij het huwen en bij andere gelegenheden: Alle lof zij Allah. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen. En wie Allah tot dwaling brengt, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen ware god is dan Allah. Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.”

“O mens, vrees jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoud) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.”

(Soerat an-Nisaa’: 1)

“O jullie die geloven, vrees Allah zoals Hij gevreesd moet worden. En sterf niet, behalve als moslims.”

(Soerat Aali cImraan: 102)

“O jullie die geloven, Vrees Allah en spreek het ware woord. Hij (Allah) zal jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, hij heeft een grandioze overwinning behaald.”

(Soerat al-Ahzaab: 70-71)

(Aboe Daawoed en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De Permanente Commissie voor het geven van fatwa's werd gevraagd: “Behoort het reciteren van Soerat al-Faatihah bij het handvragen tot de innovaties in het geloof?”

Zij antwoordden: “Het reciteren van al-Faatihah bij het handvragen of het ondertekenen van een huwelijkscontract is een innovatie in het geloof.”

Ten vierde: Er is geen speciale kleding die gedragen moet worden tijdens de verloving, het huwelijk of bij het tekenen van het huwelijkscontract. Dit geldt zowel voor de man als voor de vrouw. Men dient rekening te houden met de gebruiken die men gewend is met betrekking tot het kleden, zolang deze niet in strijd zijn met de islamitische Wetgeving.

Op basis hiervan kunnen we zeggen dat er niets op tegen is dat de man een pak draagt of iets dergelijks. Wanneer een vrouw zich echter bevindt op een plek waar de mannen zich ook bevinden en zij haar kunnen zien, dan dient zij bedekkende kleding te dragen net zoals zij deze draagt vóór en na haar bruiloft. Bevindt zij zich echter alleen tussen vrouwen, dan is het toegestaan dat zij zich opmaakt en draagt wat zij wil. Onthoud je wel van verspilling, verkwisting en zaken die leiden naar Fitnah.

Wat betreft het dragen van de ring, dit is zowel voor de vrouw als voor de man islamitisch niet toegestaan. Dit behoort namelijk tot het imiteren van de ongelovigen.

Moge Allah ons en u helpen naar datgene waarvan Hij houdt en wat Hem behaagt.

En Allah weet het beste.

Islamqa