Mag je een huwelijksvoorwaarde verbreken?

Vraag:

Als een man instemt met een huwelijkse voorwaarde, maar zich hier later niet aan houdt wat is het oordeel hierover?

 

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Als de man zelf een huwelijkse voorwaarde heeft gesteld of hiermee akkoord is gegaan en hij dit later niet nakomt, dan heeft de vrouw het recht om het huwelijk te ontbinden.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien