Het afdoen van de hijaab vanwege een huidaandoening

Vraag:

Ik heb last van een huidaandoening op mijn hoofd. De dokter heeft mij hierop geadviseerd mijn hidjaab af te doen. Is dit voor mij toegestaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Ja, dit is toegestaan voor jou wanneer jij in de gezelschap verkeert van jouw man, een mahram of een vrouw. Wanneer je daarentegen naar buiten gaat en je je onder de vreemde mannen begeeft, dan is het verplicht voor jou om je hoofd en je lichaam te bedekken.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien 
Al-Fataawa al-Moehimmah, blz. 771