Wat wordt verstaan onder de baard?

Vraag:

Wat wordt verstaan onder de baard?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Onder de baard wordt verstaan de haren vanaf de twee uitstekende botten ter hoogte van de gehoorgangen   tot   het   uiteinde   van   het  gezicht. In   het   Arabische   woordenboek   ‘al-Qamoes 
ul-Moehiet’, boekdeel 4, blz. 387 vinden wij de volgende omschrijving van de baard; de haren op de wangen en de kin.

Degene die dus beweert dat de haren op de wangen niet tot de baard behoren, dient met bewijs hiervoor te komen.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fataawaa Oelamaa’il balad il-Haram, blz. 612