Mag de vrouw haar snorharen weghalen?

 

Vraag:

Ik weet dat het verwijderen van de wenkbrauwen haraam is, maar welk haar mag de vrouw dan wel verwijderen? Mag ik bijvoorbeeld als vrouw zijnde mijn snorharen verwijderen?

                                                                                                            

Antwoord:

Alle Lof zij Allah. Ten eerste:

Met betrekking tot het al dan niet verwijderen van haar, hebben de geleerden het haar verdeeld in drie categorieën:

1          Haar dat wij door Allah opgedragen zijn te verwijderen of te knippen. Dit staat bekend als deSoenan al-Fitrah, zoals het verwijderen van schaamhaar, het kortknippen van de snor en het epileren van het okselhaar. Ook verstaan we hieronder het scheren of het knippen van de hoofdhaar tijdens de Hadj of de cOemrah.

Het bewijs hiervoor is te vinden in de volgende overlevering: Zakariyah bin Abi Zaa’idah overlevert op autoriteit van Moescab bin Shaibah die overlevert op autoriteit Talq bin Habieb die overlevert op autoriteit Ibn Zoebair dat cAa’ieshah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,Tien (zaken)behoren tot al-Fitrah (natuurlijke aanleg van de mens); Het kortknippen van de snor, het laten groeien van de baard, (het poetsen van de tanden met) as-Siewaak, het reinigen van de(binnenkant) van de neus, het kortknippen van de nagels, het reinigen van de (huid tussen) de knokkels, het epileren van het okselhaar, het scheren van de schaamstreek, het wassen (van de schaamdelen na toiletbezoek) met water.” Zakariyah zei: “Moescab zei: ,,En ik ben de tiende vergeten; Waarschijnlijk is het, het spoelen van de mond.”                                            (Moeslim)

2          Haar dat wij verboden zijn te verwijderen, waaronder de wenkbrauwen. Het verwijderen van de wenkbrauwen wordt an-Nams genoemd. Ook is het voor de mannen haraam om de baard te verwijderen.

Het bewijs hiervoor vindt men in de volgende overlevering: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah vervloekt.... de Naamisah (de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert) en de Moetanamisah (de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren).”                                      (Moeslim)

Ibn cOmar overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Onderscheidt jullie zelf van de ongelovigen, vermeerder jullie baarden en knip jullie snorren (heel) kort.”                                                                                                                     (al-Boechari en Moeslim)

An-Nawawi zei: “De naamisah is de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert en de moetanamisah is de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren. Deze daad is haraam. Als bij de vrouw daarentegen baardgroei begint te ontwikkelen of snorhaar, dan mag zij dit verwijderen, sterker nog, het is onze mening dat dit Moestahab (aanbevolen) is.

3          Haar waarover de Shariecah zwijgt en waarover dus niet gezegd wordt of het verwijdert moet worden of dat het gelaten moet worden zoals het is, dit is het geval met het haar op de benen, armen, wangen of voorhoofd. Onder de geleerden bestaat hierover verschil van mening.

Onder hen zijn er die zeggen dat het niet toegestaan is om dit haar te verwijderen, omdat dit het veranderen van de schepping van Allah impliceert. Allah vertelt ons dat de shaitan zei (interpretatie van de betekenis):

“En ik zal hen bevelen zodat zij de schepping van Allah zullen veranderen.”                                                                                                                                                (Soerat an-Nisaa’: 119)

En onder hen zijn er die zeggen dat de Shariecah hierover zwijgt en dat er dus terug moet worden gegaan naar de oorsprong en dat is dat het wel degelijk toegestaan is. Het is dus toegestaan om het te laten staan, danwel te verwijderen. Dit is de mening van de geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (al-Ladjnah ad-Daa’imah lil Iftaa’) en die van Sheich Ibn cOethaymien. De commissie zei:

“Het is de vrouw toegestaan om het haar boven de lip, op de dijen, benen en armen te verwijderen. Dit valt niet onder (het verbod) van an-nams.

Ook werd de commissie gevraagd: “Wat is het Islamitisch oordeel over het epileren van het haar tussen de wenkbrauwen?” Zij antwoordden: “Het epileren ervan is toegestaan, omdat het geen onderdeel is van de wenkbrauwen.  

Verder werd de commissie gevraagd: “Is het toegestaan voor de vrouw om haar lichaamshaar te verwijderen?” Zij antwoordden: “Het is toegestaan voor haar om dit te doen, behalve de wenkbrauwen en het hoofdhaar. Het is haar niet toegestaan om het hoofdhaar of haar wenkbrauwen te verwijderen, ongeacht of dit nu gebeurt door het te scheren (of te epileren).

Met betrekking tot het verwijderen van gezichtshaar bestaat er verschil van mening tussen de geleerden over of het nu wel of niet is toegestaan. De reden voor dit meningsverschil is de verschillende betekenissen die worden toegekend aan het woord ‘an-nams’. Sommige geleerden zeggen dat an-nams het verwijderen van gezichtshaar betekent en zij beperkten dit niet slechts tot de wenkbrauwen. Anderen zijn van mening dat an-nams het verwijderen van slechts de wenkbrauwen betekent. De laatste mening wordt geprefereerd door de Permanente Commissie, zoals duidelijk wordt uit de hierboven genoemde Fatawaa. Zij concludeerden: “An-nams betekent het verwijderen van de wenbrauwen, dit is niet toegestaan omdat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert (de Naamisah) en de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren (de Moetanamisah) vervloekt.”

 

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa
(al-Ladjnah ad-Daa’imah lil Iftaa’)